Výsledky vyhľadávania pre mlád

ABBATE mladší svetský kňaz v Taliansku
ABC český časopis pre mládež
ABLAKTÁCIA odstavenie mláďaťa, odstavenie dojčaťa od materského mlieka, od pridájania
ABLAKTÁCIA odstavenie mláďaťa, spôsob šľachtenia rastlín
ADEPT mladý zasvätenec
ADJUNKT poľovnícky mládenec, ktorý býval učňom alebo praktikantom u poľovníkov alebo na úrade
AGRIPPA starorímsky filozof, predstaviteľ mladšieho skepticizmu (1.-2.stor.)
AHOJ pozdrav mladej generácie
AHOJ pozdrav mladých, mládežnícky pozdrav
AHOJKO pozdrav mladých