Výsledky vyhľadávania pre morskych hlbok

BATYSFÉRA oceľová vodotesná tlaková guľa alebo iná komora na zostup do veľkých morských hĺbok a ich priame pozorovanie
BATYSFÉRA oceľová vodotesná tlaková guľa na zostup do veľkých morských hĺbok
HADÁL najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop
LOT echolot, merač morských hĺbok