Výsledky vyhľadávania pre mri

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALMARICUS latinské mužské meno (Imrich)
AMALRICH nemecké mužské meno (Imrich)
AMERICO portugalské mužské meno (Imrich)
AMERIGO talianske mužské meno (Imrich)
ANDREJČÁK slovenský generál a politik (Imrich, *1941)
AŽÚR mriežková výšivka
AŽÚRA dierkovaná alebo mriežkovaná výšivka
AŽÚRA druh mriežkovanej výšivky
AŽÚRKA mriežkovaná výšivka
AŽÚROVÝ mriežkovaný
BARÁK slovenský biológ (Imrich, *1961)
BUDEM zotrvám, nezomriem
BUGÁR slovenský atlét - diskár (Imrich, *1955)
DECEASE zomrieť, po anglicky
DOBIEDI zomrie
DOKONAŤ umrieť
DONOR porucha kryštálovej mriežky polovodiča, ktorá pri vybudení ľahko uvoľňuje elektrón do vodivostného pásu (fyz.)
ĎURICA slovenský rímskokatolícky kňaz, kanonik, historik a pedagóg (Imrich, 1915-1992)
EMERICO talianske mužské meno (Imrich)
EMERICH české (cudzie) mužské meno (Imrich)
EMERY anglické mužské meno (Imrich)
EMERYK poľské mužské meno (Imrich)
EMMERICH nemecké mužské meno (Imrich)
EMMERY anglické mužské meno (Imrich)