Výsledky vyhľadávania pre mri

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALMARICUS latinské mužské meno (Imrich)
AMALRICH nemecké mužské meno (Imrich)
AMERICO portugalské mužské meno (Imrich)
AMERIGO talianske mužské meno (Imrich)
ANDREJČÁK slovenský generál a politik (Imrich, *1941)
AŽÚR mriežková výšivka
AŽÚRA dierkovaná alebo mriežkovaná výšivka
AŽÚRA druh mriežkovanej výšivky
AŽÚRKA mriežkovaná výšivka