Výsledky vyhľadávania pre mužské meno na AD

ANASZTÁZ maďarské mužské meno (Anastáz)
APOLLINÁR maďarské mužské meno (Apolinár)
BARNA maďarské mužské meno (Barnabáš)
BARNABÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)
BENDE maďarské mužské meno (Beňadik)
BENE maďarské mužské meno (Beňadik)
BENEDEK maďarské mužské meno (Beňadik)
BENEDETTO talianske mužské meno (Beňadik)
BENEDICTO španielske mužské meno (Beňadik)
BENEDICTUS latinské mužské meno (Beňadik)