Výsledky vyhľadávania pre námezdný vojak

ŽOLDNIER platený najatý vojak, námezdný vojak