Výsledky vyhľadávania pre núť do niečoho

BOZKAŤ dotknúť sa perami niekoho, niečoho pri prejave lásky, nežnosti, úcty a pod.
PRITNÚŤ trochu zatnúť do niečoho