Výsledky vyhľadávania pre na , po angl

ABOVE nad, po anglicky
ABOVE nahore, po anglicky
AC analog computer (skr.), analógový počítač (angl.skr.)
ACCEDE nastúpiť, po anglicky
ACCEDED nastúpil, po anglicky
ACCEPT uznať, po anglicky
ACID kyselina, po anglicky
ACT jednať, po anglicky
ACTION konanie, po anglicky
ADDISON anglický dramatik, politik, spisovateľ a novinár (Joseph, 1672-1719)