Výsledky vyhľadávania pre na vy ko

AB značka kozmetiky, značka kozmetických výrobkov
ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ABLATÍV 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja, latinský názov šiesteho pádu
ABONENT predplatiteľ, kto vykonal/vykonáva abonovanie
ABORTÉR kto vykonáva potraty
ABROGÁCIA zrušenie zákona novým zákonom, derogácia
ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ABSOLVOVAŤ vyštudovať, vychodiť školu, dokončiť štúdium alebo činnosť, vykonať niečo predpísané, naplánované, byť/stať sa absolventom
ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach