Výsledky vyhľadávania pre najvyššia nábožen autorita šiítov

IMÁM najvyššia autorita, náboženská hlava šiitov, moslimský vládca