Výsledky vyhľadávania pre nasyteny uhlik

ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
CETÁN lineárny nasýtený uhľovodík so šestnástimi atómami uhlíka
DEKÁN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka
DEKAN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka úsek ekliptiky o veľkosti 10° cirkevný hodnostár akademický hodnostár stojaci na čele fakulty
HEXÁN nasýtený uhľovodík so šiestimi atómami uhlíka
PENTÁN nasýtený uhľovodík s piatimi atómami uhlíka
PENTÉN nenasýtený uhľovodík s piatimi atómami uhlíka