Výsledky vyhľadávania pre necist v ovzdusi

EMISIA vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek, množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia
IMISIA znečistenie ovzdušia
SMOG zmes exhalátov, hustý dym, znečistenie ovzdušia