Výsledky vyhľadávania pre nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve

INDISKRÉTNOSŤ porušenie dôvernosti, nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve, porušenie tajomstva