Výsledky vyhľadávania pre nemecký pedagóg

BASEDOW nemecký vychovávateľ, filozof reformný pedagóg a filantrop (Johann Bernhard, 1724-1790)
BENNER nemecký pedagóg, venuje sa všeobecnej pedagogike a dejinám pedagogiky (Dietrich, *1941)
BOLLNOW nemecký filozof a pedagóg, predstaviteľ existencializmu (Otto Friedrich, 1903-1991)
BREZINKA nemecký pedagóg, predstaviteľ smeru analytickej vedy o výchove v nemeckej pedagogike (Wolfgang, *1928)
DILTHEY nemecký filozof - predstaviteľ filozofie života, duchovednej pedagogiky hermeneutickej pedagogiky (Wilhelm Christian, 1833-1811)
DUDEN nemecký filológ, pedagóg, lexikograf a vydavateľ (Konrad, 1829-1911)
FINK nemecký filozof a pedagóg, predstaviteľ fenomenológie (Eugene, 1905-1975)
FRANCKE nemecký teológ a pedagóg (August Hermann, 1663-1727)
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
HOLFELD nemecký a český klavirista a hudobný pedagóg (Jakub Virgil, 1835-1920)