Výsledky vyhľadávania pre nemecky Filozof

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABD-RU-SHIN nemecký spisovateľ, filozof a zakladateľ Hnutia Grálu (1875-1941)
ADELUNG nemecký filozof kultúry (Johann Christoph, 1732-1806)
ADORNO nemecký filozof, sociológ, muzikológ, predstaviteľ frankfurtskej školy (Theodor Wiesengrund, 1903-1969)
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALBERT VEĽKÝ nemecký filozof, teológ a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského (1193/1207-1280)
ALSTED nemecký reformovaný teológ a filozof z Nassauska (Johann Heinrich, 1588-1638)
ALTHUSIUS nemecký filozof, filozof práva, politológ (Johannes, 1563-1638)
ALTNER nemecký protestantský teológ a filozof, predstaviteľ kresťansky motivovaného ekologického hnutia (Günter, *1936)