Výsledky vyhľadávania pre nemeniaci sa

STEREOTYPNÝ ustálený, bežný, nemeniaci sa, jednotvárny
TERMOSTABILNÝ nemeniaci sa ani pri znížených alebo zvýšených teplotách