Výsledky vyhľadávania pre neobmedzena moc

ABSOLUTIZMUS neobmedzená vládna moc panovníka
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
CARTA BIANCA neobmedzená plná moc
CARTE BLANCHE neobmedzená plná moc
PLENIPOTENCIA neobmedzená plná moc
SUVERENITA zvrchovanosť, najvyššia, nikým a ničím neobmedzená moc vládna, panovnícka a pod., dokonalé ovládanie niečoho