Výsledky vyhľadávania pre nepochybná pravda

ISTOTA pevné presvedčenie, záruka, nepochybná pravda, zábezpeka