Výsledky vyhľadávania pre neskutocnost l

IREALITA neskutočnosť (z lat.)
KONJUNKTÍV slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť