Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre neutrón

ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
ANTIJADRO jadro zložené z antiprotónov a antineutrónov
ANTINEUTRÓN antičastica prislúchajúca k neutrónu
DINEUTRÓN dvojitý neutrón
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
IZOTÓN člen skupiny nuklidov s rovnakým počtom neutrónov a s rôznym protónovým číslom
IZOTOP atóm líšiaci sa od rovnakého prvku počtom neutrónov
IZOTOP atóm toho istého prvku s iným počtom neutrónov
IZOTOP jedna zo skupiny atómových jadier s rovnakým počtom protónov, ale s odlišným počtom neutrónov
IZOTOPIA odlišnosť atómov toho istého prvku počtom neutrónov atómového jadra