Výsledky vyhľadávania pre nový rozsah

AMBITUS rozsah hlasu alebo hudobného nástroja, tónový rozsah melódie
DIAPAZÓN v hudbe tónový rozsah hlasu alebo nástroja
KVANTIFIKÁTOR pojem označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia, v matematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom
VKV vlnový rozsah