Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nova era

ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ADORO vzývanie, zbožňovanie, uctievanie po esperantsky
ALABANDÍN sulfid mangánu, nerast čiernej farby, mangánová ruda
ALEKO Rachmaninovova opera, opera S. Rachmaninova
ALFAMETER prístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu
AMFITRÍTA dcéra morského boha Nérea a jeho manželky Dóridy, neskôr Poseidónova manželka
ARES nová generácia nosných rakiet NASA
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BARONESA dcéra baróna, barónová dcéra