Výsledky vyhľadávania pre nukleovych kyselin

ADENÍN zložka nukleových kyselín
BÁZA zásadité heterocyklické zlúčeniny nukleových kyselín (genet.)
CYTOZÍN súčasť nukleových kyselín
SATELIT viacnásobne sa opakujúce sekvenčné motívy nukleových kyselín (biol.)
URACIL pyramídová báza, jedna zo základných zložiek nukleových kyselín