Výsledky vyhľadávania pre oči po Anglicky

ABACUS počítadlo, po anglicky
CENTURY storočie, po anglicky
COMPUTE počíťať, po anglicky
COUNT počítať, po anglicky
COUNTER počítadlo, po anglicky
COUNTS počíta, po anglicky
CRIME zločin, po anglicky
DEPTH hlbočina, po anglicky
EYES oči, po anglicky
FEEL pocítiť, po anglicky
FRUIT ovocie, po anglicky
HOWBEIT hoci, po anglicky
HOWEVER hoci, po anglicky
CHILIAD tisícročie, po anglicky
INITIAL počiatočný, po anglicky
JUMP skočiť, po anglicky
LEAP skočiť, po anglicky
LUNGE skočiť, po anglicky
MALINOWSKI anglický etnológ a sociológ poľského pôvodu (Bronislaw, 1884-1942)
MOOR močiar, po anglicky
PATENT očividný, zrejmý, zjavný, po anglicky
PEEPERS oči, po anglicky
RECKON (s)počíťať, po anglicky
REPOSE odpočívať po anglicky
REST odpočívať, po anglicky