Výsledky vyhľadávania pre o tan chemicky

HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
KOFINIT čierny, nepriehľadný nerast s diamantovým leskom zo skupiny zirkónov, chemicky kremičitan uránu
MALACHIT 1. nerast zelenej farby, chemicky uhličitan meďnatý, druh medenej rudy. 2. pravdepodobne najstarší známy zelený pigment, horská zeleň
OSCILÁCIA kmitanie, chvenie, pohyb telesa, pravidelné striedanie biochemických a fyziologických funkcií organizmu