Výsledky vyhľadávania pre obdar

DAŤDAR obdarovať
DÁTEDAR obdarujete
DÁVATE obdarúvate
DOROMANIA dorománia, chorobná túžba niekoho obdarovávať
NADÁME obdaríme (nár.)
NEPODAROVAL neobdaroval, nedaroval
OBDAROVAŤ obdariť
VENOVAŤ obdarovať