Výsledky vyhľadávania pre obdar

DAŤDAR obdarovať
DÁTEDAR obdarujete
DÁVATE obdarúvate
DOROMANIA dorománia, chorobná túžba niekoho obdarovávať
LEGATÁR osoba obdarená legátom (práv.)
NADÁME obdaríme (nár.)
NEPODAROVAL neobdaroval, nedaroval
OBDAROVAŤ obdariť
VENOVAŤ obdarovať