Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre objektu

ABSTRAKCIONIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ABSTRAKTIVIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ATRIBÚCIA pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva anonymného diela, overenie pravosti, pôvodnosť textu
DVO dozorný vojenského objektu (voj. skr.)
MOBILIÁR zariadenie objektu, prenosné zariadenie
OFERA ďakovný predmet, lat. vota, ex voto). - používa sa pre označenie objektu ako dar k božstvu
SITUÁCIA postavenie, poloha, celkový stav, pomery, okolnosti, zobrazenie terénu, objektu a pod.
TOMOGRAFIA zobrazovanie rozloženia fyzikálnej veličiny v dvojrozmernom reze skúmaného objektu, napr. ľudského tela, s využitím počítačovej techniky
TOPONYMUM vlastné meno topografického objektu, zemepisné meno, miestny názov (lingv.)
TWIN CITY názov plánovaného polyfunkčného objektu v Bratislave