Výsledky vyhľadávania pre obraz anglicky

COMICS skr. anglických slov comic strips = obrázkový časopisecký
DISPLAY obrazovka, po anglicky
DISPLAY zobraziť, po anglicky
DISPLAY zobrazovať, po anglicky
FIGURE obrázok, po anglicky
FIGURE zobraziť, po anglicky
KOMIKS skr. anglických slov comic strips = obrázkový časopisecký seriál, najčastejšie dobrodružný
MAP zobrazenie, priradenie, po anglicky
PAINT zobraziť, maľovať, po anglicky
PIC obrázok, po anglicky