Výsledky vyhľadávania pre ocel uš

ADEMA zušľachtená oceľ
AREMA ušľachtilá oceľ, druh ušľachtilej ocele
ARMATÚRA súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti), prídavné zariadenia ku strojom, oceľová výstuž stavebných nosných prvkov
CEMENTÁCIA druhotné spevnenie, stvrdnutie, sýtenie povrchu ocele uhlíkom, prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie
INGOT kus ocele
KYANOVANIE impregnácia dreva chloridom ortutnatým, sýtenie povrchu ocele dusíkom a uhlíkom, nitrocementovanie
NITRIDOVANIE tepelné tvrdenie povrchu ocele sýtením povrchovej vrstvy dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí
OCIEĽKA oceľ na brúsenie
SORBIT druh zušľachtenej ocele