Výsledky vyhľadávania pre odbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov

SÉMANTIKA odbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov