Výsledky vyhľadávania pre odbor posudok

KRITIKA odborný posudok
KVALIFIKÁCIA schopnosť, odborná spôsobilosť, preukaz spôsobilosti, hodnotenie, odborný posudok
PARERE odborný posudok, znalecké dobrozdanie