Výsledky vyhľadávania pre odhadom,

PAUŠÁLNY zovšeobecňujúci, stanovený povrchne, odhadom, platený paušálom