Výsledky vyhľadávania pre odmotá

ODMOCE odvinie, odmotá, odkrúti
ODVI odmotaj
ODVIL odmotal
ODVILO odmotalo, odkrútilo
ODVIŤ odmotať
ODVITE odmotajte