Výsledky vyhľadávania pre odporca Krista

ANTIKRIST odporca Krista, neznaboh, v prenesenom význame veľmi zlý človek, ancikrist, diabol (náb.)