Výsledky vyhľadávania pre odporuč

DOPORUČENE nad základe odporučení
NERADNO neodporúča sa
PORADIŤ dať radu, odporučiť, navrhnúť
PPOR podporučík (skr.)
RADA návod na konanie, poučenie, odporúčanie, slovná pomoc
RADIŤ dávať radu, odporúčať
REKLAMA verejné odporúčanie
SPROPAGOVAŤ urobiť niečomu reklamu, odporučiť
TIP dobrá rada, odporúčanie