Výsledky vyhľadávania pre okol prostredia

DEKONTAMINÁCIA očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie, odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia
HABITAT miesto výskytu určitého organizmu, biotop zmenám okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka
HABITUÁCIA navykanie, zdomácňovanie, prijímanie, prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka
OKOLICE okolité prostredia, okolia (nár., kraj.)