Výsledky vyhľadávania pre omenie

ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ABRUPCIA zlomenie, ulomenie zuba
DISKREDITÁCIA zníženie autority, podlomenie dôvery
INFRAKCIA nalomenie naštiepenie kosti
KONSTERNÁCIA zmätok, rozpaky, ohromenie, nepríjemné prekvapenie
LAYOUT kreslený návrh pre zalomenie tlačoviny
LOM lomenie, zlom, prasklina, trhlina
PARALÝZA ochrnutie rúk alebo nôh, ochrnutie, ochromenie, strata citlivosti orgánu
POMNE spomenie si (zast.)
ÚDIV ohromenie