Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre on, po nemecky

ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BAER nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie (Karl Ernst von, 1792 – 1876)
BALKON balkón, po nemecky
BETON betón, po nemecky
BISMARCK nemecký politik a zakladateľ Nemecka (Otto von, 1815-1898)
BISON bizón, po nemecky
BOCK nemecký poľný maršal (Fedor von, 1880-1945)
BUCH nemecký astronóm, geológ a paleontológ (Christian Leopold von, 1774-1853)
ER on, po nemecky