Výsledky vyhľadávania pre opat .

ABATIŠA opátka (zast.)
ABBATE opát (cirk.)
ABBATE opát (z tal.)
AIH American Institute of Homeopathy (skr.)
ANTEDATOVAŤ opatriť skorším dátumom, napr. spis
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BEO balíček ekonom. opatrení (skr.)
DADA dojka, pestúnka, opatrovkyňa detí (zastar.)
DEKARTELIZÁCIA po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom