Výsledky vyhľadávania pre opny

ABIOTICKÝ neživý, neschopný života
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
ABLE schopný, po anglicky
ADAPTABILNÝ prispôsobivý, schopný adaptácie
ADAPTABILNÝ schopný adaptácie
AFUNKČNÝ neschopný činnosti, nefunkčný
AMBULATÓRIUM zdravotnícke zariadenie alebo stredisko pre pacientov schopných chôdze
AMFIBICKÝ obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode
ANTROPOFYL synatropný druh rastlín vyskytujúci sa v blízkosti ľudských sídiel, šírený ľuďmi
CAPABLE schopný, po anglicky