Výsledky vyhľadávania pre opoti

DREL hrdlačil, lopotil, ťažko pracoval
DRELA lopotila
DRELO ťažko pracovalo, lopotilo
DRIE ťažko pracuje, lopotí
DRIEŤ tvrdo pracovať, hrdlačiť, ťažko robiť, lopotiť
DRIEŤ SA lopotiť sa