Výsledky vyhľadávania pre org zlucenina amoniaku

AMÍN organická zlúčenina, derivát amoniaku
IMID organická zlúčenina amoniaku s kovom, sekundárny amid