Výsledky vyhľadávania pre organizm zivo

ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
AERÓB baktéria potrebujúca pre život voľný kyslík, organizmus závislý od kyslíka, aerobiont
AEROEMBOLIZMUS nežiadúce príznaky v živom organizme vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
ALBUMÍN vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov
AMFIBIONT rastlinný alebo živočíšny obojživelný organizmus
ANABOLIZMUS premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie
ANTIBIÓZA vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
BETAÍN dusíkatá látka nachádzajúca sa v rastlinných aj živočíšnych organizmoch
BETAÍN dusíkatá látka v rastlinných i živočíšnych organizmoch