Výsledky vyhľadávania pre osud v mosl

KALÁM moslimská vierouka vychádzajúca zo starogréckej filozofie, podľa ktorej človek má síce predurčený osud, ale je zodpovedný za svoje činy
KISMET v moslimskom poňatí (v islame) neodvrátiteľný osud, Allahom dané predurčenie