Výsledky vyhľadávania pre oteľ

ABŠTAJG slangový výraz pre hodinový hotel, hodinový hotel (slang.)
ADEBA hotel v Prahe
AETON sieť hotelov
AIH medzinárodné hotelové združenie
APARTHOTEL hotelový dom, penzión
APARTMÁN väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom
ARISTOTELIZMUS filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela
ARISTOTELOVEC prívrženec Aristotelovho učenia
ATLANTIS luxusný hotel na umelom ostrove Palma v Dubaji
AXA pražský hotel