Výsledky vyhľadávania pre paťko

MAURUS slovenský básnik a prozaik, autor Legendy o pustovníkoch Svoradovi-Andrejovi a Benediktovi a päťkostolský (Pécs) biskup (1000/1001- okolo 1070)
PÄŤKOVÁ súvisiaca s päťkou
PIEST lopatkový nástroj
PILASTER stĺpovitý výstupok z múra s hlavicou, drievkom a pätkou
TURBÍNA rotačný lopatkový motor využívajúci spádovú vodu a pod.
VRTUĽA lopatkovité zariadenie