Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pada

ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
AGRESIVITA útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich
AKOPOVAŤ vypadávať (lingv.)
AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku
ALOPÉCIA vypadávanie vlasov, holohlavosť, plešatosť, lysina
APAD opadávať, po maďarsky
APADA stĺpová sála v apadane, časť apadany, miestnosť v apadane
APADANY stĺpové sály v apadane