Výsledky vyhľadávania pre palenka lieh narodne

KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)
OKVIT pálenka, lieh (nár.)