Výsledky vyhľadávania pre palivo ropy

BENZÍN kvapalná zmes uhľovodíkov vyrábaná z ropy a používaná ako palivo, pohonná zmes
BUTÁN nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy, alkán
MAZUT palivo z ropy, ropný produkt, zvyšný produkt pri destilácii nafty