Výsledky vyhľadávania pre pan zo span

ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AC Associación Civil, názov pre španielske neziskové organizácie
ALCAZAR pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla
BALMES jeden z najvýznamnejších španielskych filozofov 19. storočia, nosným pojmom jeho filozofie je pojem istoty (certeza, certitúdo) (Jaime Luciano, 1810-1848)
BALMES španielsky filozof 19. storočia
BÁŇEZ španielsky filozof a teológ, dominikán, tvorca báňezianizmu (Dominik, 1528-1604)
BATORIC preberať zo spánku (nár.)
FIERRO železo, po španielsky
GEUX žobráci, po španielsky
GRACIÁN španielsky jezuita a barokový spisovateľ i filozof (Baltasar, 1601-1658)