Výsledky vyhľadávania pre panovníka

ABSOLUTIZMUS neobmedzená vládna moc panovníka
BULA dôležitá listina panovníka
DESPOCIA neobmedzená vláda, samovláda despota, samovládca, tyran, panovačný človek, hodnosť panovníka Byzantskej ríše
DVOR sídlo panovníka
INTRONIZÁCIA uvedenie na trón, nástup panovníka
KABAKA titul panovníka v Afrike
MITRA v orientálnych krajinách pokrývka hlavy panovníka, bohoslužobná pokrývka hlavy vysokých katolíckych duchovných, infula, čiapka biskupa
ORATÓRIUM rozsiahla orchestrálna a zborová skladba náboženského obsahu, oddelená modlitebňa v kostole, napr. pre panovníka
PALATÍN v Uhorsku najvyšší dvorný úradník, zástupca panovníka, najvyšší veliteľ vojska
REGENT zástupca panovníka